Nieuwbouw FruitMasters

Als grootste fruittelerscoöperatie van Nederland en belangrijke werkgever in de regio, werkt FruitMasters aan een toekomstbestendige organisatie met het Masterplan. De werkzaamheden op het terrein aan de Deilseweg zijn nog steeds in volle gang. Op deze pagina houden we u op de hoogte van de vorderingen.

Waar staan we nu?

De afgelopen periode zijn er al heel wat stappen gezet met de bouw van het Masterplan. Allereerst is het terrein bouwrijp gemaakt. Daarvoor zijn een aantal oude veilinggebouwen en het asfalt verwijderd. Begin juli is gestart met het heien. Deze werkzaamheden zijn eind november afgerond. Daarna is de fundering aangebracht.

Direct na het afronden van de heiwerkzaamheden is de funderingsconstructie geplaatst. Inmiddels is de staalbouwer gestart met de constructie van een gebouw op deze fundering. Het monteren van stalen onderdelen kan soms ook voor geluidsoverlast zorgen.

Tijdens het 2de kwartaal van 2024 zullen we overgaan tot het storten van de betonvloeren. Hierbij zal gedurende enkele dagen sprake zijn van aanzienlijk transport van materialen. Gedurende deze periode zal een verkeersregelaar ter plaatse zijn om alles in goede banen te leiden. Na deze fase zullen we aanvangen met de afbouw van het gehele pand. We streven ernaar om eind 2024 de werkzaamheden te voltooien en het project af te ronden.

Planning

  • Heiwerkzaamheden: september – oktober 2023
  • Opzetten stalen constructie:  kwartaal 4 2023 en kwartaal 1 2024
  • Storten betonvloeren: kwartaal 2 2024
  • Verwachte oplevering: eind 2024

Bekijk de nieuwste bouwvlog

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

Contact

Verbeter de bouw

Uitvoerder J.C. van Kessel Bouw ontvangt graag uw tips, vragen of suggesties van dit project. U kunt deze meldingen eenvoudig met ons delen via de ‘VerbeterDeBouw’ App (IOS & Android) of via de website www.verbeterdebouw.nl. Hier kunt u als omwonende, voorbijganger of geïnteresseerde 24 uur per dag, 7 dagen per week meldingen achterlaten. Uw meldingen worden gebruikt om het project en onze werkzaamheden te verbeteren, zodat we deze opdracht tot in detail kunnen perfectioneren.  

Overige vragen

Heeft u specifiek vragen over de nieuwbouw op ons terrein?

Neem dan contact op met:

Jaap Smits – Van Vliet Bouwmanagement
T: 0180 692 222


Over het Masterplan

Waarom gaat FruitMasters vernieuwen?

Door de ontwikkelingen van de laatste jaren, groeit FruitMasters uit haar jasje. Het terrein in Geldermalsen is de afgelopen 70 jaar bebouwd. In dit proces zijn regelmatig oude gebouwen vervangen voor nieuwe. FruitMasters ligt ingebed tussen de dijk, spoorlijn, Linge en naastgelegen bedrijven. Hierdoor is geen ruimte om uit te breiden, maar wel om ‘in te breiden’. Om optimaal van de beschikbare ruimte gebruik te maken wordt in het ‘middengebied’ een hoog geautomatiseerd stapelmagazijn gebouwd. Het middengebied is het hart van het bedrijf, met aan de randen van het terrein voornamelijk (gesloten) gebouwen voor (gekoelde) opslag van producten. 

Klaar voor de toekomst

Om het sorteren en verpakken van fruit economisch, innovatief en concurrerend te kunnen blijven uitvoeren is vernieuwing noodzakelijk. In het belang van onze aangesloten telers en als werkgever in de regio is het daarom noodzakelijk om constant te werken aan een toekomstbestendige organisatie. Zeker in deze tijden van arbeidsschaarste en extreme kostenstijgingen is het van essentieel belang om te investeren in automatisering en efficiëntie in ons bedrijf. Centraal binnen dit plan staan verduurzaming, robotisering en het centraliseren van onze activiteiten binnen één gesloten omgeving. Door deze aanpassingen stroomt het verse fruit snel door ons bedrijf. Die hoge doorloopsnelheid zorgt voor verse producten in de winkel. Hiermee kunnen we voorzien in de verwachte stijgende vraag naar fruit en verstevigen we onze leidende rol als fruitgemeente van Nederland. Zo kan iedereen in Nederland en ver daarbuiten van ons gezonde fruit uit Nederland blijven genieten.  

Wat houdt het Masterplan in?

Om te kunnen groeien, moet er ruimte zijn. In de loop der jaren is het terrein van FruitMasters maximaal bebouwd. Daarom gaat FruitMasters als strategieversneller vernieuwen met het ambitieuze Masterplan. Automatisering, robotisering en het centraliseren van onze activiteiten binnen één gesloten omgeving staan centraal. De voorsortering en het appelpakstation worden verplaatst naar het middenterrein. Hier wordt een hoogbouwmagazijn van 23 meter gerealiseerd voor een geautomatiseerde opslag van voorraadbakken. Het zachtfruitpakstation wordt ingericht op de tweede verdieping. Beide pakstations worden voorzien van hightech transport- en automatiseringsoplossingen. Deze investering zorgt voor een optimale koude keten en hygiëne, waarbij flexibiliteit, traceerbaarheid en databeheer centraal staan. De snellere doorloopsnelheid zorgt voor een nog betere kwaliteit fruit in de winkel. Ook zal het gebouw voldoen aan de hoogste duurzaamheidseisen die verdere kostenbesparingen zullen opleveren. Hiermee blijven we toegevoegde waarde realiseren voor onze aangesloten leden en vergroten we onze afzetmogelijkheden.

Een duurzaam gebouw

Het nieuwe gebouw voldoet straks aan de hoogste eisen wat betreft duurzaamheid en zal BREEAM-gecertificeerd zijn. Zo komen er natuurlijk zonnepanelen op het dak. Maar ook zaken als een optimaal binnenklimaat en ventilatie staan centraal. En de omgeving wordt natuurlijk ook niet vergeten. Zo komen er straks nestkasten en vleermuiskasten te hangen verdeeld over het terrein.

Restyling gevel spoorzijde

Voor voorbijgangers wordt het beeld dat FruitMasters geeft voornamelijk beleefd aan de spoorzijde. Vanuit stedenbouwkundig oogpunt dient daarom het accent niet bij het middengebied, maar bij de stationsentree te liggen. De planinvulling bestaat uit een ‘leesbaar’ gebouw; daar waar mensen vergaderen, pauzeren en lopen worden de gevels ‘open’, waar mensen werken wordt het – waar mogelijk- halfopen en bij gekoelde ruimten zal het gebouw gesloten zijn. De gevel van ‘koelhuis 2’ aan de stationszijde krijgt daarom een restyling.


Vragen over het Masterplan

Vinden de bouwwerkzaamheden overdag plaats?

Ja, de bouwwerkzaamheden vinden overdag plaats tussen 07.00 en 19.00.

Heb ik last van de bouwwerkzaamheden?

De bouw van het Masterplan kan hinder met zich meebrengen voor de omgeving. Zo zijn er heiwerkzaamheden en is er meer bouwverkeer. We doen er alles aan om de overlast zo veel mogelijk te beperken.

Hoe beperken we de overlast voor u?

Helaas brengt het uitvoeren van de werkzaamheden overlast met zich mee. Zo zijn er sloop- en heiwerkzaamheden en is er meer bouwverkeer. Om de overlast zo veel mogelijk te beperken, maken we gebruik van 3 hei-installaties. Zo zorgen we dat de klus nóg sneller geklaard is. Daarnaast is er gestart met het heien van de zwaarste palen. Deze zware palen worden afgewisseld met lichtere palen, waarbij de overlast minder groot zal zijn. Voor de overige palen is gekozen voor een andere methode, namelijk het boren, waardoor de hinder voor u aanzienlijk minder zal zijn. Deze werkzaamheden zullen doorgaan tot ongeveer eind november.

Hoe lang duren de heiwerkzaamheden?

De heiwerkzaamheden duren in totaal 14 weken. Start 6 juli. Tussen 21 juli en 18 augustus wordt er niet geheid i.v.m. de bouwvakvakantie.

Wat staat er als de bouw is afgerond?

Zodra het Masterplan is afgerond, staat er een bedrijf met de modernste fruitverpakkingsfaciliteiten ter wereld. Dat betekent dat er bij FruitMasters gewerkt gaat worden met de nieuwste technieken. Moderne, up-to-date software bijvoorbeeld en de nieuwste machines. En dat allemaal in een duurzaam gebouw! Zowel voor ons hardfruit als zachtfruit gaat de capaciteit flink omhoog.

Wanneer is alles af?

We hopen de bouw af te ronden in kwartaal 4 van 2024.

+31 (0)345 578800