Fruittelers slaan eerste paal nieuwbouw FruitMasters

Geldermalsen, 6 juli 2023– Op donderdag 6 juli werd het symbolische startsein gegeven voor de bouw van het Masterplan op het FruitMasters terrein in Geldermalsen. In aanwezigheid van telers, genodigden en afgevaardigden van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, werd er door de jongste generatie telers symbolisch op de knop gedrukt en ging de eerste van bijna 2800 palen de grond in. Daarmee gaat de realisatie van het nieuwe appelpakstation met hoogbouwmagazijn en uitbreiding van zachtfruitpakstation een volgende fase in.

 

Telers Kees van Kuilenburg, Luc Huntjens en Reijer de Vree gaven symbolisch het startsein voor de bouw van het Masterplan

Strategie Gezonde Groei

FruitMasters focust zich op gezonde groei van haar activiteiten en bouwt aan een toekomstbestendige organisatie. Daarom presenteerde de coöperatie onlangs haar hernieuwde langetermijnstrategie Gezonde Groei. Het doel? Continuïteit en verbetering van het rendement van de leden voor een gezonde bedrijfsvoering. Dat betekent geen investeringen in méér, maar investeringen in beter. Dit door onder andere een future proof organisatie te realiseren die efficiëntie en besparingen in de keten zal opleveren en door de commerciële activiteiten op verantwoorde wijze verder te laten groeien door middel van ketensamenwerking en afzetspreiding.

Een toekomstbestendige organisatie

De voorbereidingen voor het Masterplan zijn al langere tijd in volle gang. In de afgelopen weken werd het terrein bouwrijp gemaakt en enkele gebouwen gesloopt om te kunnen starten met de heiwerkzaamheden. De coöperatie realiseert met het Masterplan het centrale servicecenter voor telers van de toekomst. Luc Huntjens (21), één van de drie jonge telers die de eerste paal mocht slaan, is enthousiast: “De investering is zeker nodig als we kijken naar de toekomst. Als teler wil je dat het fruit zo vers mogelijk bij de klant terecht komt. Met het Masterplan investeren we in een snellere doorloopsnelheid wat de kwaliteit van ons fruit in de winkel ten goede komt.” Ook zachtfruitteler Kees van Kuilenburg (34) is te spreken over de toekomst van de coöperatie: “We zien dat het aandeel zachtfruit steeds groter wordt, dus ik vind het belangrijk dat daarop ingespeeld wordt. Met komst van dit nieuwe magazijn gaat ook de capaciteit voor het zachtfruit flink omhoog, een positieve ontwikkeling.” Teler Reijer de Vree (19) ziet vooral potentie in de kostenbesparing waaraan de modernisering van de coöperatie gaat bijdragen: “Met het oog op de toekomst en andere prijzen die maar blijven stijgen, is het belangrijk om op andere vlakken naar besparingen te kijken. Het Masterplan draagt hier in mijn ogen zeker aan bij!”

Over het Masterplan

Binnen het ambitieuze Masterplan staan automatisering, robotisering en het centraliseren van operationele activiteiten binnen één gesloten koudeketen centraal. Zo wordt een hoogbouwmagazijn van 23 meter hoog gerealiseerd voor een geautomatiseerde opslag van 11.000 voorraadbakken en wordt het zachtfruitpakstation uitgebreid op een extra verdieping. Beide pakstations worden voorzien van hightech transport- en automatiseringsoplossingen. Daarnaast zal het gebouw voldoen aan de hoogste BREEAM-duurzaamheidseisen die verdere kostenbesparingen zullen opleveren. Hiermee blijft de coöperatie toegevoegde waarde realiseren voor haar leden en worden afzetmogelijkheden vergroot. De bouw is begin 2023 gestart en zal naar verwachting eind 2024 worden opgeleverd. De reguliere bedrijfsprocessen zullen ten tijde van de nieuwbouw niet of nauwelijks worden gehinderd. Het Masterplan wordt deels gefinancierd via Sectorale Interventie Groenten en Fruit (SIG&F), de opvolger van de GMO-regeling.

+31 (0)345 578800